طرح ترافیک در سال ۱۴۰۰ تغییراتی داشته است. در طرح ترافیک جدید تهران شهروندان باید پیش از ورود به طرح، روز مورد نظر خود را رزرو کنند. در غیر این‌ صورت محاسبه عوارض تردد خودرو با بیشینه ضرایب و به‌ ازای هر روز تردد با نرخ ۷۸,۷۵۰ تومان مستقل از ساعت تردد و نوع معاینه فنی خودرو انجام خواهد...
محدودیت تردد نوروز 1400
⚠️ به‌روزرسانی ۲۳ فروردین: مطابق با آخرین گزارش وزارت بهداشت، در تاریخ ۲۳ فروردین ۲۹۲ شهر در وضعیت قرمز، ۹۲ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۷ شهر در وضعیت زرد و تنها ۸ شهر در وضعیت آبی هستند. شما می‌توانید جزئیات کامل مربوط به محدودیت‌های مشاغل و تردد که از تاریخ ۱۸ فروردین در کل شهرهای قرمز و نارنجی برقرار شده است...

پربازدیدترین مقالات

آخرین مقالات

مقالات بلد را در ایمیل خود دریافت کنید.دیگر هیچ خبر و مقاله ای را از دست ندهید!